Regio Drenthe heeft samenwerkingsafspraken VTH opgesteld in een Exceloverzicht en ter inspiratie beschikbaar gesteld. Dit heeft betrekking tot minimumeis 3 ''Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht''. 

In het Exceloverzicht is er in de diverse tabbladen uitgewerkt hoe men de samenwerking in Drenthe wil vormgeven. O.a. servicetermijnen zijn genoemd. Belangrijk element is dat alle functies in Drenthe hetzelfde ingevuld worden door de partners. Dat maakt de samenwerking eenvoudig.

Mogelijk wordt dit document nog aangevuld. 

Type product

Voorbeelden van gemeenten

Ik zoek informatie voor

Beleidsadviseurs, VTH-vergunningverleners

Niveau

Inleidend