2 maart 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Voor het algemeen overleg over grensoverschrijdende samenwerking (AO GROS) op 11 maart a.s. willen wij namens grensgemeenten twee zaken onder uw aandacht brengen: de inzet van Europese fondsen voor grensoverschrijdende samenwerking tijdens de EU-programmaperiode 2021-2027 en het belang van Duits in het curriculum van VMBO en...
25 februari 2020
Brief aan parlement
De VNG heeft de volgende antwoorden op de door u in uw uitnodiging geformuleerde vragen.
18 februari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw, U heeft 20 februari uw AO stikstofproblematiek. Graag brengen wij ons standpunt onder de aandacht. Dat gaat in op het gewenste Nationaal stikstofakkoord en onze reactie op het landbouwpakket.
18 februari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Naar verwachting behandelt u in week 10 (2 – 6 maart) de Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (35316). Wij zijn blij met de kansen die deze wijziging biedt om schuldenproblematiek bij inwoners in een vroeg stadium te kunnen...
18 februari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu, U spreekt donderdag 20 februari onder meer over asbest in het AO Leefomgeving. De VNG is blij dat de brief van de staatssecretaris van IenW over de asbestdaken (25834-165) is geagendeerd. Wij ondersteunen de aandacht voor asbest in het algemeen en de VNG draagt daar graag aan...
17 februari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen, U heeft woensdag het debat over het tekort aan woningen. Een thema dat gemeenten zeer aangaat. Namens de gemeenten wil de VNG u graag de visie op en de rol van gemeenten op het inlopen van het woningtekort verhelderen. Gemeenten wordt naar onze mening te gemakkelijk eenzijdig...
14 februari 2020
Brief aan parlement
Gemeenten investeren steeds meer in de bestrijding van zorgfraude. Dat schrijft de VNG in een brief aan de Tweede Kamer, ter voorbereiding op het debat op 19 februari met de VWS-ministers De Jonge en Bruins. Andere onderwerpen in de brief zijn zorgcowboys, pgb en preventie.
12 februari 2020
Brief aan parlement
Maak van de Participatiewet een échte participatiewet. Gemeenten willen graag dat iedereen mee kan doen en dat er geen mensen met een uitkering langs de kant staan. De structuur en invulling van de wet sluit op dit moment echter niet aan op de aannames en doelstellingen van de Participatiewet. Niet...
6 februari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders mobiliteit, Op 11 februari spreekt u met minister Van Nieuwenhuizen over de voortgang van de totstandkoming van het Mobiliteitsfonds. In de geagendeerde brief van 2 december 2019 schetst de minister het proces en de contouren van het Mobiliteitsfonds.
31 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders verkeersveiligheid, U heeft 5 februari het AO verkeersveiligheid. Ten behoeve van het debat willen wij graag het gemeentelijk standpunt meegeven op de financiering van het nemen van maatregelen op lokaal niveau en de handhaving op lichte verkeersovertredingen.