Geachte woordvoerders mobiliteit van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, 

U heeft tot 20 juni om inbreng te leveren voor het schriftelijk overleg verkeersveiligheidDe VNG wil u graag enkele punten meegeven om het aantal slachtoffers in het verkeer structureel te verlagen. Daar is visie en lef voor nodig aangevuld met een langjarig structurele inzet.