Nieuws
17 mei 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/016
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u een eerste VNG-reactie op het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen en de geactualiseerde resolutie ‘Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur’, die wordt behandeld in de Extra ALV van 24 mei a.s. in het Beatrixtheater in Utrecht...
binnenhof met vijverberg
7 mei 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/015
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij bied ik u de modelverordening leerlingenvervoer van de VNG aan. Aanleiding In deze ledenbrief informeren wij u over de vervanging van de VNG Modelverordening bekostiging leerlingenvervoer van december 2020 door de VNG Modelverordening leerlingenvervoer. Deze vervanging heeft (beperkt) gevolgen voor beleid en uitvoering...
Man en meisje stappen in bus leerlingenvervoer
30 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/014
Geachte leden van college en gemeenteraad, In 2019 hebben de VNG en Verpact (de vertegenwoordiger van alle bedrijven die producten met een verpakking op de markt brengen; voorheen Stichting Afvalfonds Verpakkingen) afspraken gemaakt over de invulling van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), zoals de kostenvergoeding voor gemeenten voor de inzameling...
Ophalen grof vuil
26 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/013
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder kondigden wij u de mogelijkheid aan van een Extra ALV op 24 mei a.s. Het bestuur heeft op basis van de actuele ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie besloten om de Extra ALV te organiseren. In de Extra ALV zullen wij u...
Bestuurdersdag en BALV 2019
24 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/012
Geachte leden van college en gemeenteraad, Het is voor onze bewoners van groot belang dat er betaalbare woonruimten in leefbare buurten en wijken zijn. De VNG dringt al lange tijd aan op verbeteringen in de Huisvestingswet 2014. Daarin heeft het rijk instrumenten vastgelegd die gemeenten kunnen toepassen voor woonruimteverdeling en...
Typisch Nederlandse woonbuurt
15 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/011
Geachte leden van college en gemeenteraad, De afgelopen weken heeft de VNG in meerdere intensieve gesprekken met het demissionaire kabinet gestreden voor de goede financiële positie voor gemeenten, in lijn met de resolutie en moties van onze leden. Die gesprekken hebben resultaat opgeleverd. Het demissionaire kabinet zet een stap en...
Hofvijver Den Haag
11 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/010
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 19 juni 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. De agenda bevat een groot pakket aan afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken. Er is afgesproken om de voortgang op de implementatie en het bereiken van de beoogde effecten te...
3 jongeren hangen buiten
9 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/009
Geachte leden van college en gemeenteraad, Gemeenten werken van oudsher samen in diverse netwerken, overleggen en gremia. Maatschappelijke opgaven zijn steeds vaker gemeente-overstijgend en complex. De samenwerking tussen gemeenten hierbij is tegenwoordig noodzaak omdat de personele inzet en financiële middelen beperkt zijn. Samenwerken aan een opgave is mensenwerk, het is...
twee mannen in oranje veiligheidshesjes bij kolkenzuiger
20 maart 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/008
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 34 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG- commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van voorzitter van de commissie Zorg, Jeugd & Onderwijs en voorzitter van de commissie Raadsleden & Griffiers. We nodigen u van harte...
19 maart 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/007
Geachte leden van college en gemeenteraad, Donderdag 14 maart heeft Kim Putters zijn eindverslag als informateur aan de Tweede Kamer aangeboden. Aanstaande woensdag gaat de Tweede Kamer hierover in debat. In zijn eindverslag benadrukt Putters het cruciale belang van gemeenten. Zij spelen een essentiële rol bij het aanpakken van de...
Mensen lopen langs de Hofvijver, met het Torentje op de achtergrond