Nieuws
13 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/036
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG-commissies (inclusief colleges), waaronder de vacature van commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit, ook lid van het bestuur. We nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor...
11 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/035
Geachte leden van college en gemeenteraad, Marokko is afgelopen vrijdagavond getroffen door een zware aardbeving. Opnieuw een vreselijke natuurramp in een land waar veel inwoners in Nederland hechte banden mee hebben. In reactie op het nieuws, schreef VNG voorzitter Sharon Dijksma meteen een steunbetuiging, ook aan onze zustervereniging in Marokko...
Marokkaanse vlag
1 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/034
Geachte leden van college en gemeenteraad, In maart jl. is door het kabinet besloten dat de toepassing van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor “derdelanders” onder de ontheemden uit Oekraïne, verlengd wordt tot 4 september aanstaande. De VNG heeft het rijk gevraagd om tijdig te werken aan een uitvoerbare...
1 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/033
Geachte leden van college en gemeenteraad, “In de nabije toekomst zal duidelijkheid moeten ontstaan over de op langere termijn beschikbare structurele middelen van gemeenten. Er kan niet gewacht worden op een coalitieakkoord van een nieuw kabinet.” Taskforce Taken en Middelen Gemeenten, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, 1 september 2023...
Zak met geld
25 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/032
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Op 15 mei 2023 hebben wij u over de inhoud van de wet geïnformeerd en u de Handreiking goed verhuurderschap toegezonden. Met deze ledenbrief informeren wij u over de modelverordening die gemeenten...
Woonwijk met man op balkon
18 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/031
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding: een betrouwbare overheid begint bij de juiste randvoorwaarden De samenleving vraagt om een betrouwbare uitvoering, die beloftes kan waarmaken en kan doen wat er nodig is in het leven van mensen. Het vertrouwen in de overheid staat echter onder druk, onder andere door...
Gemeentebalie met medewerkers en bezoekers
14 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/030
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 14 juni jl. is de resolutie ‘Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief’ met grote meerderheid aangenomen. In deze resolutie is aangekondigd dat de VNG een begrotingsadvies uitwerkt voor het opstellen van uw programmabegroting...
Begroting
10 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/029
Geachte leden van college en gemeenteraad, Vanwege de val van het kabinet Rutte IV op 7 juli is het VNG-bestuur bijeengeweest om een brief aan de Eerste en Tweede Kamer op te stellen. Deze is zondag 9 juli verzonden en breed door de media opgepakt. In de brief roepen we...
Twee vrouwen en een meeuw zitten aan de hofvijver tegenover Binnenhof
6 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/028
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 21 maart 2023 is de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen. In deze ledenbrief informeren wij u over het doel van deze wet, onze aandachtspunten in de belangenbehartiging richting het rijk en de maatregelen die u dient te treffen in het kader van de...
29 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/026
Geachte leden van college en gemeenteraad, Dit is een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota — de inzet van de gemeentelijke werkgevers — voor de komende onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. De arbeidsvoorwaardennota gaat over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Deze cao’s hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden. Deze...
cao gemeenten website