Ledenbrief nummer
BABVI/U201400004

Geachte heer/mevrouw,

Binnenkort behandelt u het voorstel tot wijziging van de wet gemeenschappelijke regeling (kamerstuk 33597). Graag willen we u met deze brief op onze opvatting ten aanzien van dit voorstel wijzen.