Ledenbrief nummer
TRM/U201800390

Geachte minister Grapperhaus,

Met deze brief stuur ik u de reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op uw consultatieverzoek ten aanzien van de Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob).