Ledenbrief nummer
ECLBR/U201501379

Geachte heer Plasterk,

Dank voor toezending van het voorstel voor wijziging van de Paspoortwet (uw brief van 11 juni 2015). In deze brief onze reactie op dit wetsvoorstel namens de Nederlandse gemeenten. Wij hebben onze reactie afgestemd  met het NGB en de NVvB.

Volledige brief