Ledenbrief nummer
Lbr. 17/050

Per 1 januari 2018 komt er een wetswijziging die de afbakening van de functie persoonlijke verzorging voor jeugdigen betreft. Het is van groot belang dat alle partijen op de hoogte zijn van de impact van deze wetswijziging. Daarom vragen wij u betrokken wethouders, managers, beleidsadviseurs, inkopers en wijkteammedewerkers op deze brief te attenderen. De wetswijziging heeft impact op de zorg voor jeugdigen die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.

De functie persoonlijke verzorging valt nu onder de Jeugdwet, en dit blijft het geval na de wetswijziging. Alleen voor de zorg voor jeugdigen die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, zal de persoonlijke verzorging vanaf 2018 vergoed worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

In deze brief wordt uitgelegd wat de wijziging in regelgeving inhoudt, wat er wordt verwacht van gemeenten en welke stappen er nodig zijn in de overgangssituatie.