Geachte heer, mevrouw,

Als gezamenlijke provincies en gemeenten steunen wij het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VEt). Op een aantal punten worden in dit voorstel echter belemmeringen opgeworpen in de energietransitie. Een transitie die tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten moet worden ingezet. Wij pleiten voor zo min mogelijk beperkingen op weg naar een schone energievoorziening in 2050. In deze wet worden de taken van de netwerkbedrijven te veel ingeperkt. Deze partijen zijn naast anderen, zoals energieleveranciers, nodig om onze energievoorziening te verduurzamen. In de onderstaande tekst geven wij graag onze visie hierop.

Volledige brief