Ledenbrief nummer
Lbr. 19/055

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGz (Wvggz) van kracht, de opvolger van de Wet Bopz. De wet houdt een aantal veranderingen voor gemeenten in. De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie hiervan. In deze ledenbrief brengen we u op de hoogte van:

  1. de stand van het implementatietraject
  2. de zaken die het komend half jaar geregeld moeten worden om de wet goed in te kunnen voeren
  3. wat u daarin van de VNG kunt verwachten.

De omvorming van het systeem Bopz-online van de firma Khonraad wordt vernieuwd, zodat het de Crisismaatregel en het Verkennend Onderzoek onder de Wvggz ondersteunt. Deze aanpassingen lopen op schema en alles wijst erop dat gemeenten per 1 januari a.s. met het nieuwe systeem aan de slag kunnen.

Daarnaast moeten gemeenten de eigen organisatie voorbereiden op de nieuwe wet. Daarbij kunnen ze gebruik maken van de handreikingen die op www.vng.nl/wvggz te vinden zijn. Ook ontvangen gemeenten per 1 januari a.s. structureel € 20 miljoen om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren.

Om te komen tot een goede implementatie van de Wvggz horen wij graag waar U behoefte aan heeft. U helpt ons hierbij door een paar korte vragen te beantwoorden die separaat via de mail aan u worden gestuurd.