Ledenbrief nummer
Lbr 19/085

Met onze ledenbrief informeren wij u over de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie in oprichting. Op 21 oktober jl. zijn de potentiële leden van de WSGO per brief geïnformeerd. Die brief is gestuurd aan bij de VNG aangesloten organisaties en organisaties die zijn geïnteresseerd in het toepassen van gemeentelijke arbeidsvoorwaarden op hun werknemers.

In onze ledenbrief vraagt de VNG aandacht voor de bestuurlijke besluitvorming van gemeenschappelijke regelingen om lid te kunnen worden van de WSGO. Daarbij vraagt de VNG u mee te werken aan de besluitvorming voor uw gemeenschappelijke regelingen als zij wensen lid te worden van de WSGO. Ook wordt benadrukt dat de ambitie is om de arbeidsvoorwaarden zowel bij gemeenten als bij organisaties in de gemeentelijke sector uniform te houden. Dit betekent voor de Cao SGO dat zij dezelfde arbeidsvoorwaarden gaat krijgen als de Cao Gemeenten.

In de bijlage bij de ledenbrief zit de brief van 21 oktober jl. en de brochure van de WSGO met meer informatie over de lidmaatschapscriteria, de dienstverlening en de contributie van de WSGO.