Geachte heer Harbers,

U werkt aan een brief aan de Kamer over het onderwerp “water en bodem sturend”. Via presentaties en informele consultaties hebben wij een idee wat op hoofdlijnen de inhoud van de brief gaat worden. Wij onderstrepen uw conclusie dat het accepteren van de sturende werking van het water- en bodemsysteem noodzakelijk is om tal van functies in Nederland in de komende decennia in stand te houden.

Tegelijkertijd zien wij ook het belang van een heldere uitleg van uw boodschap richting de samenleving, niet in het minst omdat een deel van de onvermijdelijke keuzes wederom het platteland zal raken. In het recente verleden hebben we ervaren hoeveel onrust dit soort informatie teweeg kan brengen, wanneer een goede toelichting en perspectief ontbreekt.