Ledenbrief nummer

Lbr. 23/013

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Gemeenten hebben bij de uitvoering van het Klimaatakkoord de randvoorwaarden gesteld dat dit voor inwoners en gemeenten uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar moet zijn. De VNG zet zich daarom hard in om deze randvoorwaarden ingevuld te krijgen.