Ledenbrief nummer
Lbr. 19/001

In het voorjaar van 2018 is de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 tussentijds geëvalueerd. Hier zijn voornamelijk knelpunten geïnventariseerd. Deze inventarisatie leidde ertoe dat de drie raamovereenkomstpartijen aangedrongen op aanpassing van de huidige afspraken.