Geachte woordvoerders energie en klimaat  van de vaste Kamercommissie Economische Zaken,

U heeft op 24 maart uw commissiedebat over de SDE++. Hieronder treft u gezamenlijke bijdrage namens IPO en VNG met onze aandachtspunten voor het debat.