Ledenbrief nummer
TLE/U201900653

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

In uw brief van 28 juni vraagt u ons om advies uit te brengen over het ontwerpwetsvoorstel ter introductie van een vrachtwagenheffing in Nederland.

Na de buurlanden wil Nederland nu ook een vrachtwagenheffing invoeren. De tarieven zijn afhankelijk van het aantal gereden kilometers op het heffingsnetwerk en de uitstoot van de vrachtwagen. Het heffingsnetwerk bestaat uit alle snelwegen en uit bepaalde provinciale en gemeentelijke wegen om uitwijk te vermijden.

Wij danken u voor het betrekken van de gemeenten en de VNG in dit proces. Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om een reactie op dit wetsvoorstel te geven.