Ledenbrief nummer
ECSD/U201501494

Geachte heer Dekker,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de voorgenomen maatregelen om meer ruimte voor nieuwe scholen te creëren. Wij hebben onze zienswijze aan de vaste commissie voor onderwijs gestuurd. Onze reactie treft u aan als bijlage 1.