De VNG vindt dat de adviescommissie Knottnerus een gedegen product heeft afgeleverd. Dit is gebeurd binnen een erg korte tijdsbestek. Complimenten daarvoor.

Met betrekking tot de inhoud van het adviesrapport onderschrijven wij veel van de adviezen die lezen in het rapport. De adviescommissie heeft veel van onze eerdere input serieus bekeken en meegenomen in het advies.

Hieronder vindt u een overzicht van onze reactie op een aantal punten. Wij beperken ons zoveel mogelijk tot het benoemen van punten die wij eerder hebben ingebracht in Rondetafelgesprekken en in onze reactie van 29 maart jl. over het wetsvoorstel experiment gesloten cannabisketen.