Ledenbrief nummer
ECSD/U201501493

Geachte leden van de Commissie Onderwijs,

De VNG heeft geen principiële bezwaren om bij de planning van nieuwe scholen het begrip ‘richting’ los te laten, zoals de staatssecretaris voorstelt in zijn brief ‘Plan van Scholen’ van 2 juli 2015. Scholen kunnen zich immers nog steeds in religieuze, levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag blijven onderscheiden, terwijl de diversiteit binnen het onderwijs kan worden verbreed voor ouders die zich niet in de huidige structuur herkennen.