Geachte woordvoerders,

Woensdag is de behandeling van de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De VNG steunt het wetsvoorstel, heeft mee kunnen denken bij de totstandkoming ervan, en is voor invoering zoals dat nu is voorzien. Wij zijn tegen uitstel. Verdere vertraging, want de wet zou eerst al per 1 januari 2020 ingaan, vinden wij niet goed.