Geachte dames en heren,

U staat aan het begin van de behandeling van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997), met vandaag de deadline voor het indienen van het Verslag. In een eerder stadium heeft de VNG een reactie/advies gegeven aan de minister van Justitie en Veiligheid over het conceptwetsvoorstel. Wij zagen dat onze reactie ook toegevoegd is aan de stukken.