Geachte dames en heren,

Op 27 juni a.s. staat voor u het wetsvoorstel tot Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie (wetsvoorstel uitvoeren breed offensief), Kamerstukken 35394, op de agenda.