Ledenbrief nummer
Lbr. 21/012

Het bestuur van de VNG heeft op 11 februari 2021 besloten om de Actieagenda Wonen mede te ondertekenen. De Actieagenda wordt ondertekend door in totaal 24 organisaties die allemaal actief zijn op het brede werkveld van wonen, bouwen en op het werkveld van zorg en ondersteuning en verduurzaming. In de Actieagenda Wonen doen partijen voorstellen op het terrein van betaalbaarheid van wonen, nieuwbouw, herstructurering en transformatie, vitalisering en leefbaarheid van buurten en verduurzaming.

Wij herkennen veel onze ambities in deze Actieagenda. Tegelijkertijd hebben de verschillende betrokken partijen moeten geven en nemen om te komen tot deze gezamenlijke agenda. Naar onze verwachting zal de Actieagenda een positieve bijdrage leveren aan het behalen van onze doelen. Met deze agenda hebben we ook houvast om het gesprek aan te gaan met de politiek en een nieuw kabinet. Daarom is in de Actieagenda niet alleen aangegeven wat de organisaties zelf gaan doen, maar is ook aangegeven wat wij van het Rijk verwachten. Zonder maatregelen en randvoorwaarden vanuit het Rijk kan ons aanbod immers maar gedeeltelijk gestand worden gedaan.