Geachte dames en heren,

A.s. donderdag 4 juli debatteert met staatssecretaris Blokhuis over ‘concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord’. De VNG heeft in eerdere reacties aangegeven positief te zijn over het preventieakkoord, maar ziet het vooral als eerste stap in een beweging naar inzet op preventie. We willen op drie onderdelen opmerkingen maken:

  • Voorzie in kennisontwikkeling
  • Voorzie in budget voor gemeenten
  • Faciliteer de Agenda van de Toekomst