Geachte dames en heren,

Maandag 15 juni debatteert u met minister De Jonge over de Care-sector. Vanuit de VNG vragen wij uw aandacht voor de Wmo. Gemeenten maken zich zorgen over de sturing op de Wmo. Zij zien dat inwoners die de ondersteuning het meest nodig hebben, deze nu en in de toekomst niet meer kunnen krijgen. Op de korte termijn komt dat door de aanzuigende werking van het abonnementstarief.