Geachte dames en heren,

Op 29 juni behandelt u het advies van de Raad voor Cultuur over de BIS 2021-2024. Ook staan gelet op de corona-situatie de aanvullende Rijksondersteuning van € 300 miljoen en de Raadsbrief met toekomstscenario’s voor de culturele en creatieve sector op de agenda. De VNG vraagt uw aandacht voor enkele relevante kwesties.