Aan de commissieleden Binnenlandse Zaken van de Eerste en Tweede Kamer,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 21 april 2020 het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)  naar uw beide Kamers gestuurd. Het gaat om de voorhang van het Besluit wat afloopt op 26 mei 2020.