Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat,

U debatteert op 11 mei 2022 over onderwerpen rondom het thema circulaire economie. Vanuit de VNG brengen wij graag de volgende punten onder uw aandacht.

Op de agenda van uw debat staan vooral vraagstukken op het gebied van afval. Uit het oog zijn de twee belangrijkste en fundamentele vragen: 

  1. hoe nemen we afscheid van de huidige, onhoudbare, lineaire economie en 
  2. hoe zorgen we ervoor dat deze op alle vlakken ‘circulair’ wordt ingericht?