Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken,

Op dinsdag 24 oktober voert u een belangrijk debat over de versterking van het lokale bestuur. Naast enkele specifieke onderwerpen gaat dit debat over hoe het lokale bestuur een sterke overheidslaag kan zijn en blijven. Daar hebben we de afgelopen periode meerdere keren onze zorgen over geuit. Zowel de financiële als bestuurlijke verhoudingen zijn geschaad. De Actieagenda Sterk Lokaal Bestuur en de Code Interbestuurlijke Verhoudingen vormen de basis voor een goed functionerende lokale overheid en een goede samenwerking tussen overheden. U kunt als Kamer dit debat aangrijpen om een kanteling in het gesprek tussen rijk en medeoverheden te creëren. Daarvoor bieden we hieronder enkele dringende adviezen aan:

  1. Kantel vanaf de start van de formatie de financiële en bestuurlijke verhoudingen.
  2. Maak werk van lange termijn verbeteringen in de verhouding tussen rijk en medeoverheden
  3. Breng ambities, taken, middelen en uitvoerbaarheid in balans door de UDO altijd uit te voeren.