Geachte woordvoerders digitale zaken,

Op woensdag 14 september debatteert u over online veiligheid en cybersecurity. U weet dat dit onderwerp bij gemeenten hoog op de bestuurlijke agenda staat. Enerzijds omdat gemeenten in hun rol als hoeder van de openbare orde en veiligheid in actie komen bij incidenten, anderzijds om het risico op incidenten te minimaliseren. Gemeenten voelen bij uitstek hun verantwoordelijkheid om inwoners, bedrijven en overheden digitaal veilig te houden, omdat zij draaien op data en in toenemende mate digitaliseren. Informatieveiligheid is ook essentieel voor de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening in het fysieke domein.