Geachte woordvoerders energie en klimaat van de vaste Kamercommissie Economische zaken en Klimaat,

U heeft op 8 februari uw commissiedebat Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). De VNG geeft u namens gemeenten graag enkele aandachtspunten mee.