Geachte woordvoerders wonen,

U heeft op 22 maart het debat klimaatakkoord gebouwde omgeving.

De VNG wil wederom uw aandacht vragen om sneller structurele isolatiemaatregelen te nemen om de energielasten voor onze inwoners te verlagen en inkomenssteun te voorkomen. De huidige winter loopt op zijn eind maar de energieprijzen zullen naar verwachting niet meer op het oude betaalbare niveau terugkeren. Met de blik op de komende winters is het daarom noodzaak snel te handelen. Naast onze inwoners kunnen we ook snellere stappen maken met en voor het MKB.