Geachte woordvoerders economie,

U heeft op 31 oktober een algemeen overleg over Aanbesteden. Graag geven wij u het standpunt van gemeenten mee op de punten ‘Vervolg Beter Aanbesteden’ en ‘Rechtsbescherming’.

Inleiding

De overheid besteedt jaarlijks voor zo’n 73 miljard euro aan. Gemeenten nemen hiervan ruim 25 miljard voor hun rekening. Dat geld moet goed besteed, want gemeenten hebben veel taken, zoals jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning maar ook de energietransitie en de bouwopgave, die hard groeien. Daarnaast willen gemeenten met hun inkoop bijdragen aan maatschappelijke doelen als CO₂-neutraal, biobased en social return. Met hun inkoopvolume kunnen gemeenten het verschil maken.