Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken,

Op woensdag 6 oktober bespreekt u het wetsvoorstel de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (35 455). De VNG en de NVVB hebben eerder advies uitgebracht over het concept-wetsvoorstel, maar wij brengen graag een drietal punten onder uw aandacht. Gemeenten spelen een cruciale rol bij het verkiezingsproces, omdat ze verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de verkiezingen. Wij hechten er daarom zeer aan dat u deze punten meeneemt bij de behandeling van het wetsvoorstel.