In deze brief geeft de VNG een bestuurlijke reactie op de wetswijziging in de Participatiewet inzake de kostendelersnorm. Het coalitieakkoord biedt goede aanknopingspunten voor de korte termijn. Het is een kleine stap in de goede richting om toe te werken naar dé stip op de horizon: fundamentele herziening van de Participatiewet, het borgen van bestaanszekerheid en het vergroten van kansengelijkheid. VNG vraagt voor wat betreft de lange termijn expliciet aandacht voor het meenemen van het afschaffen van de kostendelersnorm, in relatie tot het borgen van de bestaanszekerheid, in de herziening van de Participatiewet.