Ledenbrief nummer
Lbr.16/015

De bestuurlijke werkgroep ‘Modernisering Cannabisbeleid’ heeft 30 november 2015 haar rapport ‘Het failliet van het gedogen’ opgeleverd. Hoe is het vervolgtraject richting de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 8 juni 2016?

In gesprek met de leden

In april organiseert de VNG bijeenkomsten in het land. We gaan dan graag met u in gesprek over het rapport en de aanbevelingen uit het rapport, om die nader uit te werken.
Doelgroep is: burgemeesters, wethouders, raadsleden, directeuren van GGD’en en directeuren veiligheid van gemeenten.Ook is er inmiddels een enquête verstuurd naar gemeenten.

Resolutie

Op basis van deze bijeenkomsten en de enquête presenteren we een resolutie (met bijbehorend position paper) die wordt voorgelegd aan de leden op de ALV op 8 juni 2016. Dit wordt uiteindelijk de inzet voor een nieuw te vormen kabinet.