Ledenbrief nummer

Lbr. 23/019

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor onze Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 14 juni 2023, 11.30-13.00 uur. Met de ledenbrief van 26 april 2023 ‘Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030’ ontving u eerder de concept-agenda voor de ALV. Deze ALV maakt deel uit van het tweedaagse VNG Jaarcongres op 13 en 14 juni 2023.

Meer informatie over het VNG Congres vindt u hier: https://www.vngjaarcongres.nl

U bent van harte welkom bij deze ALV bij Martiniplaza in Groningen.

In deze ledenbrief geven wij u een toelichting op:

  • Agenda en stukken voor deze ALV (zie de bijlagen voor de volledige agenda en stukken)
  • De besluitvormingsprocedure: indienen van amendementen en moties, de stemprocedure en de mogelijkheid tot inspreken