Ledenbrief nummer

Lbr. 23/048

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 3 en 22 november jl. de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 1 december a.s. 

In deze tweede nazending ontvangt u bijlagen bij de volgende agendapunten:

  • Agendapunt 7. Kaders VNG-inzet kabinetsformatie
    • Definitieve tekst resolutie “VNG-inzet richting nieuw kabinet: gebruik de kracht van lokaal bestuur”
    • De motie Enschede “Herstel financiële verhouding met nieuwe regering” met preadvies. 
  • Agendapunt 8a. Actualisatie randvoorwaarden Klimaatakkoord 
    • Motie Schagen en Almere e.a. “Oplossingen voor een overvol stroomnet” inclusief preadvies bestuur

Hierna geven wij per agendapunt een korte toelichting.

De volledige vergaderset, inclusief de nazending, vindt u hier: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-najaars-alv-1-december-2023