Ledenbrief nummer
Lbr. 22/002

Voor de extra ALV van 13 januari a.s. ontvangt u hierbij een tweede nazending. Eerder zonden wij u met de ledenbrief van 16 december jl. en de ledenbrief van 5 januari jl. reeds de agenda en bijlagen, waaronder 2 resoluties en een aantal moties met preadviezen.

Volledige vergaderset

Het volledige overzicht van alle vergaderstukken voor de extra ALV van 13 januari, inclusief deze tweede nazending, vindt u op: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-13-januari-2022.