Ledenbrief nummer

Lbr. 23/024

Geachte leden van college en gemeenteraad,

In deze tweede nazending ontvangt u een nieuwe versie van de resolutie “Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief” van het bestuur en een aantal moties en preadviezen bij de volgende agendapunten:

  • Agendapunt 7a. Meerjarig financieel perspectief gemeenten
  • Agendapunt 8:   Verantwoording bestuur over uitvoering moties.

Hierna geven wij per agendapunt een korte toelichting.

De volledige vergaderset, inclusief beide nazendingen, vindt u op https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-14-juni-2023