Ledenbrief nummer
Lbr. 15/071

De VNG heeft een verkenning uitgevoerd naar de toekomstige rol van gemeenten in onderwijshuisvesting. De toekomstverkenning ‘De lat omhoog!’ wordt u met deze ledenbrief toegestuurd. Gemeenten kiezen ervoor om het huidige stelsel te versterken. In ‘De lat omhoog!’ worden hiertoe een aantal maatregelen en beleidsinstrumenten voorgesteld.