Ledenbrief nummer
Lbr. 14/063

Enkele relevante bijlagen van de Inspectierichtlijn Lijkbezorging zijn geactualiseerd. Het gaat om de bijlagen 2 (technische adviezen voor de inrichting van begraafplaatsen en graven) en 4 (modelvoorschriften voor crematoria in het kader van de wet milieubeheer). De geactualiseerde informatie sturen wij mee met onze ledenbrief.

Om te voorkomen dat bepaalde kennis verdwijnt, heeft het ministerie van BZK, op verzoek van de LOB en de VNG, opdracht gegeven deze bijlagen van de Inspectierichtlijn te actualiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld over materialen en materiaaleigenschappen van omhulsels zoals lijkkisten en lijkhoezen die een optimaal verteringsproces waarborgen.