Geachte mevrouw Ollongren, geachte mevrouw Schouten,

Op 30 oktober 2017 kwam een groot aantal bestuurders uit onze netwerken bijeen op de Dag van de Stad, alwaar wij tot een gezamenlijk standpunt zijn gekomen over de wijze waarop stedelijke regio’s met het nieuwe kabinet maatschappelijke opgaven willen adresseren.

Volledige brief