Ledenbrief nummer
ECLBR/U201601594

Geachte heer Plasterk,

Op maandag 21 november jl. heeft een gesprek plaatsgevonden op uw departement tussen uw directeur-generaal drs. G.J. Buitendijk en een delegatie van de VNG. Onderwerp van gesprek was de mogelijke introductie van een stemmenprinter en stemmenteller in het stemlokaal en de zienswijze van de gemeenten daarover.