Geachte dames en heren,

Tot 29 oktober 14.00 uur kunt u de inbreng leveren voor het verslag voor Wet handhaving kraakverbod (35296), het initiatief van uw collega’s Koerhuis en Van Toorenburg. De initiatiefnemers zijn van mening dat er nu een te lange periode bestaat tussen de aankondiging van een ontruiming en de daadwerkelijke ontruiming van een gekraakt pand. Zij menen dat dit wordt veroorzaakt doordat krakers in de gelegenheid worden gesteld een kort geding aan te spannen. Het initiatief wetsvoorstel wil daarin verandering brengen door invoering van een procedure waarbij de rechter-commissaris binnen 72 uur dient te beslissen over het verlenen van een machtiging aan de officier van justitie om een ontruimingsbevel te geven.