Ledenbrief nummer

Lbr. 20/005

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken implementatie van het abonnementstarief. De stand is dat het CAK nog niet klaar is om van alle gemeenten de startberichten te kunnen ontvangen, deze te verwerken en om in maart de beschikkingen en facturen te kunnen versturen naar alle Wmo-cliënten. De Minister van VWS heeft daar de Tweede Kamer over geïnformeerd. Op dit moment is wel sprake van een werkende keten, maar deze is nog niet voldoende stabiel en robuust.