Geachte leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken,

Graag willen wij u bedanken voor de uitnodiging aanwezig te zijn bij de hoorzitting governance klimaatbeleid. Het thema is veel besproken op de verschillende hoorzittingen van de klimaattafels en wij willen graag onze inzichten aan u meegeven.