Ledenbrief nummer
Lbr. 15/018

Na het aantreffen van een stoffelijk overschot treedt de politie en vervolgens de lijkschouwer op, het stoffelijk overschot wordt naar een mortuarium gebracht, er wordt verder onderzoek verricht en zo verder. Tenslotte dient het stoffelijk overschot te worden begraven of gecremeerd. Hoe zijn de kosten hiervan verdeeld? Wat wordt door de politie betaald, wat door de gemeente en welke kosten komen ten laste van de nabestaanden?

Enkele jaren geleden is ten behoeve van de verdeling van deze kosten een schema opgesteld. Het bleek dat dit schema toch nog vragen opriep. Het schema is daarom opnieuw bekeken en van een uitgebreide toelichting voorzien.