Uw Kamercommissie spreekt over de vergunningverlening aan agrarische bedrijven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat graag op uw uitnodiging in om hierover in gesprek te gaan.
Dit position paper is ingedeeld als volgt:

  • We gaan eerst in op de vragen die de commissie gesteld heeft;
  • Daaronder volgt onze visie rondom dit onderwerp.