Geachte heer De Jonge,

Op 23 februari hadden wij een eerste Bestuurlijk gesprek met u over de Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) en het programma Woningbouw. Dat was een buitengewoon prettig gesprek. We waarderen uw ambitie om de woningbouw te gaan versnellen. Na vele jaren waarin er om diverse redenen te weinig is gebouwd, is het goed om nu samen aan de slag te gaan om de woningbouw beter te laten aansluiten bij de behoeften van burgers en de productie op te voeren. Binnen de gemeenten wordt woningbouw als een van de belangrijkste uitdagingen gezien. Er is inmiddels vrijwel niemand meer die niet iemand kent die op zoek is naar een woning. Burgers spreken de gemeente hierop aan.